KMC Global jest wyłącznym właścicielem marek: PRAB, HAPMAN i OVIBRA.
KMC Global Europe Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133498, NIP: PL7540021831; REGON: 530928884; wysokość kapitału zakładowego: 1.121.120 PLN

KMC Global is the exclusive owner of brands: PRAB, HAPMAN and OVIBRA.
KMC Global Europe Sp. z o.o. is registered in District Court in Opole,
VIII Commercial Division of the National Court Register No. 0000133498, VAT ID: PL7540021831; REGON: 530928884; the company capital: 1.121.120 PLN

KMC Global Europe Sp. z o. o.

ul. Niemodlińska 89
45-864, Opole, Polska
telefon: +48 77 474 50 75
telefon: +48 77 402 40 15
Ovibra
telefon: +48 607 928 476
e-mail: crm2@ovibra.eu
Hapman
telefon: +48 885 402 222
e-mail: project@hapman.eu
Prab
telefon: +48 669 183 599
e-mail: project@prab.eu

Global Industrial Manufacturing Companies Building material handling equipment and systems engineered for enhancing process manufacturing.

Firma KMC Global Europe Sp. z o. o. informuje że w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt pod tytułem: Pierwszy na świecie Lekki Antyrezonansowy Przenośnik Wibracyjny ZERO-Impact

Cel Projektu: Przeprowadzenie prac B+R prowadzących do zdobycia wiedzy umożliwiającej opracowanie nie oddziaływującego dynamicznie na otoczenie, innowacyjnego w skali świata Lekkiego Antyrezonansowego Przenośnika Wibracyjnego ZERO-Impact

Całkowity Koszt Realizacji Projektu: 6 787 437,50 zł
Kwota Dofinansowania Projektu z Funduszy Europejskich: 4 101 774,72 zł