KMC Global Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej 89, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:

– wysyłania ofert handlowych
–  zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania
–  realizacji zleceń produkcyjnych
– świadczenia usług serwisowych

Przez „ Dane osobowe”, rozumie się w szczególności: 

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• realizacji umowy czy zlecenia oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług
• wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
• dochodzenia zaległych płatności
• przeprowadzania działań handlowych

Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.

KMC Global Europe Sp z o.o.  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Jeśli nie zgadzają się Państwo niniejszym zakresem przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu +48 77 402 40 15 bądź adresem email biuro@ovibra.eu

Informujmy również, że brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji zleceń czy umów handlowych.